một số cấp học

Hà Nội tăng học phí đối với một số cấp học

Hà Nội tăng học phí đối với một số cấp học

GD&TĐ - HĐND TP Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm mon, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp kỹ thuật tin học Hà Nội năm học 2019 - 2020.