mọi sinh hoạt của cô bé đều được làm bằng đôi chân

Tin tiêu điểm