mất tích bí ẩn

Những vụ mất tích bí ẩn ở “Tam giác quỷ Bennington”

Những vụ mất tích bí ẩn ở “Tam giác quỷ Bennington”

Khu vực quanh vùng núi Glastenbury, phía tây nam Vermont, Mỹ, với biệt danh “Tam giác quỷ Bennington” sở hữu một lịch sử lâu đời các vụ mất tích bí ẩn, hàng loạt báo cáo về các hiện tượng siêu nhiên, giai thoại về “Big Foot” và cả câu chuyện về kẻ sát nhân hàng loạt…