môn Nghệ thuật

Nâng chất lượng dạy học nghệ  thuật: Còn nhiều bất cập

Nâng chất lượng dạy học nghệ thuật: Còn nhiều bất cập

GD&TĐ - Trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, môn Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật) được dạy và học ở tất cả bậc học. Tuy nhiên, quá trình triển khai dạy học nghệ thuật còn không ít khó khăn, bất cập cần tháo gỡ để nâng cao chất lượng và xóa bỏ  “tâm lý” môn “phụ”.