môn Khoa học xã hội

Các môn khoa học xã hội có vị trí quan trọng trong hệ thống môn học

Các môn khoa học xã hội có vị trí quan trọng trong hệ thống môn học

GD&TĐ - Cử tri thành phố Đà Nẵng cho rằng, giáo dục của chúng ta hiện nay mới tập trung vào phần chung, là những môn học tự nhiên (Toán, Hóa học, Vật lý, Sinh học…) nên kết quả tương đối khá. Còn các môn học xã hội (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân…) thì chưa được quan tâm đúng mức. Đề nghị Chính phủ xem xét, có phương án khắc phục tình trạng này.

Các môn Khoa học xã hội có vị trí quan trọng trong hệ thống môn học

Các môn Khoa học xã hội có vị trí quan trọng trong hệ thống môn học

GD&TĐ - Cử tri thành phố Đà Nẵng cho rằng, giáo dục của chúng ta hiện nay mới tập trung vào phần chung, là những môn học tự nhiên (Toán, Hóa học, Vật lý, Sinh học…) nên kết quả tương đối khá. Còn các môn học xã hội (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân…) thì chưa được quan tâm đúng mức. Đề nghị Chính phủ xem xét, có phương án khắc phục tình trạng này.