mô hình đào tạo giáo viên

Đề xuất mô hình đào tạo giáo viên ở Việt Nam

Đề xuất mô hình đào tạo giáo viên ở Việt Nam

GD&TĐ - Trên cơ sở nghiên cứu mô hình đào tạo giáo viên của các nước phát triển và mô hình đào tạo giáo viên trong nước, GS.TS Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh - đề xuất mô hình đào tạo giáo viên thích hợp cho các cơ sở đào tạo giáo viên ở Việt Nam hiện nay.

Giáo viên sẽ dạy những gì sau khi tốt nghiệp?

Giáo viên sẽ dạy những gì sau khi tốt nghiệp?

GD&TĐ - Thực tế đào tạo ở các trường sư phạm và đánh giá giáo viên có xu hướng coi trọng hơn trình độ kiến thức và kỹ năng dạy học môn học cụ thể. Trong khi đó, giáo viên là nhà giáo dục làm hai chức năng chính, có tác động qua lại, tích hợp lẫn nhau là: dạy một môn học và giáo dục học sinh.