mô hình hieus học

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá “Đơn vị học tập”

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá “Đơn vị học tập”

GD&TĐ - Chiều ngày 5/6, tại Bộ GD&ĐT, Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực tổ chức phiên họp Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá “Đơn vị học tập” áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh và cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc huyện.