mua nhà

Bán nhà chia hồi môn cho con: Bài toán giải thoát cho nhau

Bán nhà chia hồi môn cho con: Bài toán giải thoát cho nhau

Từng trải qua thời kỳ tiết kiệm từng đồng để gom tiền xây lên căn nhà 4 tầng mà cả gia đình đang ở, nhưng ông Chiến đã quyết bán đi, lấy số tiền 7,2 tỷ để chia cho 3 đứa con. Đó không chỉ là câu chuyện hồi môn mà hơn thế là bài toàn giải thoát cho nhau thoát khỏi cảnh sống chung của mấy gia đình.