lộng hành

Bị bắt sau nhiều tháng vì chiếc răng gãy

Bị bắt sau nhiều tháng vì chiếc răng gãy

Lee Francis, có lẽ là tên trộm xui xẻo nhất thế giới. Sau nhiều tháng không thấy cảnh sát hỏi tới, tên trộm này những tưởng đã thoát tội, nhưng, chiếc răng gãy “phản chủ”, đã lật ngược tình thế.