lối sống

Đừng để là “tấm gương tày liếp”…

Đừng để là “tấm gương tày liếp”…

GD&TĐ - Mấy ngày nay, dư luận ồn ào về việc Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải bị kỷ luật. Cụ thể, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Hải được Ủy ban Kiểm tra Trung ương đưa ra tại Kỳ họp thứ 36, tổ chức tại Hà Nội từ 29 - 31/5, do ông Hải đã chấp hành không nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng; vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và Bộ Tài chính.

GD hướng nghiệp - đổi mới nội dung, đa dạng hình thức

GD hướng nghiệp - đổi mới nội dung, đa dạng hình thức

GD&TĐ - Trên 160 trường đại học, cao đẳng đã có bộ phận hướng nghiệp, tư vấn việc làm, hỗ trợ sinh viên quan hệ với doanh nghiệp, những trường còn lại đều bố trí cán bộ chuyên trách công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho học sinh, sinh viên.