lạm phát bằng tốt nghiệp hạng nhất

Đại học Anh: Lạm phát bằng tốt nghiệp hạng nhất

Đại học Anh: Lạm phát bằng tốt nghiệp hạng nhất

GD&TĐ - Cái gọi là “lạm phát tốt nghiệp hạng nhất” đang trở thành vấn nạn cho giáo dục đại học Anh. Thống kê mới nhất cho thấy có hơn 1/4 sinh viên tốt nghiệp đại học với thứ hạng nhất (first-class degree) trong năm 2016, tăng mạnh so với nhiều năm trước.