lương cơ bản

Chính phủ tiếp tục điều chỉnh tăng lương cơ bản mỗi năm 7%

Chính phủ tiếp tục điều chỉnh tăng lương cơ bản mỗi năm 7%

GD&TĐ - Ngày 14/3, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công chủ trì phiên họp để rà soát, đôn đốc triển khai các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương từ năm 2021.