lương công nhân

Tìm lời giải thỏa đáng bài toán lương cho công nhân

Tìm lời giải thỏa đáng bài toán lương cho công nhân

Tới đây, các phiên đàm phán mức lương tối thiểu của Hội đồng Tiền lương (HĐTL) quốc gia sẽ diễn ra. Theo đó, đến năm 2020 tiền lương tối thiểu có bảo đảm mức sống tối thiểu cho người lao động (NLĐ) hay không vẫn đang là câu hỏi lớn được dư luận xã hội rất quan tâm.