lúa nước

Kỳ diệu tộc người Rục

Kỳ diệu tộc người Rục

Người Rục (một trong 10 tộc người bí ẩn nhất thế giới) từng sống nhờ săn bắt hái lượm và có nguy cơ bị tuyệt chủng. 

Mùa xuân về trên tộc người Đan Lai

Mùa xuân về trên tộc người Đan Lai

GD&TĐ - Đan Lai là tộc người thiểu số nhất Việt Nam sống ở đầu nguồn khe Khặng (bản Cọ Phạt, xã Môn Sơn, Con Cuông, Nghệ An - thuộc vùng lõi Rừng Quốc gia Pù Mát).