libra

Đồng Libra của Facebook - “Ngân hàng bóng tối” toàn cầu

Đồng Libra của Facebook - “Ngân hàng bóng tối” toàn cầu

Hiệp hội Libra, một tổ chức độc quyền, không được kiểm soát do Facebook dẫn đầu, có thể trở thành một "ngân hàng bóng tối" toàn cầu hay thậm chí là một ngân hàng trung ương toàn cầu không chỉ làm bối rối mà còn gây lo ngại lớn.