hội nghị quốc tế

Hội nghị Quốc tế về Quản trị Kinh doanh và Doanh nhân lần thứ VI

Hội nghị Quốc tế về Quản trị Kinh doanh và Doanh nhân lần thứ VI

GD&TĐ - Tại Hà Nội vừa diễn ra Hội nghị Quốc tế về Quản trị Kinh doanh và Doanh nhân lần thứ VI  dưới sự phối hợp giữa Trường Đại học Tarumanagara (UNTAR) và Trường Đại học Ngoại thương (FTU). Đây là cơ hội cho các nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp xây dựng mạng lưới hỗ trợ mạnh mẽ cho sự phát triển của hoạt động nghiên cứu cũng như kinh doanh.