hộ khẩu

Có nên chuyển khẩu để chọn trường tốt cho con?

Có nên chuyển khẩu để chọn trường tốt cho con?

GD&TĐ - Con tôi hiện đang học tiểu học, đây là trường điểm của tỉnh. Cháu may mắn vào học là nhờ bốc trúng thăm. Sang năm là lớp cuối cấp và phải chuyển trường. Do cháu học không xuất sắc nên không đủ điều kiện theo học tại các trường chuyên, trường điểm của tỉnh. Vì vậy, theo quy định thì cháu phải học ở trường địa phương theo hộ khẩu thường trú.

Không để hộ khẩu bị lợi dụng, tiêu cực

Không để hộ khẩu bị lợi dụng, tiêu cực

GD&TĐ - Chế độ ưu tiên theo vùng miền, cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh thể hiện tính nhân văn, sự công bằng xã hội. Tuy nhiên mỗi khi điều đó bị lợi dụng, mưu lợi cá nhân thì tính tích cực mất hết tác dụng, thậm chí tạo sự bất công, làm giảm sút lòng tin trong xã hội.