hộ kinh doanh

Mua phế liệu, bán môi trường

Mua phế liệu, bán môi trường

Thu mua phế liệu từ lâu phát triển một cách tự phát, gây ra nhiều hệ luỵ về ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khoẻ và tính mạng của người dân.

“Nằm vạ” ở khu phố Tây

“Nằm vạ” ở khu phố Tây

Đó là cách phản ứng tiêu cực của một số ít hộ kinh doanh dọc đường Bùi Viện khi quận 1 (TPHCM) chấn chỉnh trật tự lòng, lề đường.