hỗ trợ giáo dục trẻ em dân tộc thiểu số

Khánh Hòa: Phê duyệt hơn 7,5 tỉ đồng hỗ trợ giáo dục trẻ em dân tộc thiểu số

Khánh Hòa: Phê duyệt hơn 7,5 tỉ đồng hỗ trợ giáo dục trẻ em dân tộc thiểu số

GD&TĐ - Hiện nay, toàn tỉnh Khánh Hòa có hơn 9.000 trẻ em là con em đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đang theo học tại các cấp từ mầm non, tiểu học. Nhiều năm qua, không chỉ thực hiện đầy đủ chính sách đối với trẻ em người DTTS của Chính phủ, Khánh Hòa còn có nhiều chế độ, chính sách ưu tiên cho con em người DTTS.