hổ

Tôi ăn sáng ở nhà

Tôi ăn sáng ở nhà

Sáng sớm tinh mơ, anh chồng mới ngật ngưỡng trở về nhà. Cô vợ ở nhà tức điên người. Cô hằm hằm ra trước mặt chồng rồi bắt đầu la lối:

Sư tử nổi giận, truy sát linh cẩu

Sư tử nổi giận, truy sát linh cẩu

Linh cẩu vốn là loài thường đi cướp thức ăn của hổ, báo, thậm chí là cả sư tử vì chúng thường đi theo đàn. Nhưng trong trường hợp này, một con linh cẩu đã phải trả giá vì nó khiến sư tử nổi giận.