hối hận

Bầu con gái, nhà chồng không quan tâm

Bầu con gái, nhà chồng không quan tâm

“Sinh con gái làm sao phải đi viện tốn tiền ra, tự đẻ không thì bỏ đứa bé đi cho rảnh nợ. Đàn bà mà không biết đẻ thì đừng có mở mồm ra mà kêu” để rồi khi đứa chào đời thì…