học phí

Gợi ý chính sách tự chủ tài chính ĐH

Gợi ý chính sách tự chủ tài chính ĐH

GD&TĐ - Nguồn thu của các trường ĐH ở các quốc gia phát triển có thể đến từ các ngành kinh tế khác như thị trường tài chính và bất động sản. Tuy nhiên, chính phủ vẫn có những công cụ để kiểm soát hoạt động vay mượn như chỉ định ngân hàng cho vay mượn, sử dụng các cơ quan có thẩm quyền bên ngoài để đánh giá trường ĐH, giới hạn định mức vay mượn hoặc một số điều kiện kèm theo khác.

Mức học phí mới của học sinh Nam Định

Mức học phí mới của học sinh Nam Định

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Nam Định hướng dẫn về việc thực hiện quản lý thu, chi học phí và các khoản đóng góp ngoài học phí đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do tỉnh quản lý năm học 2018-2019.

Tin tiêu điểm