học sinh tham quan viện bảo tàng

Viện bảo tàng thực hiện nhiệm vụ giáo dục

Viện bảo tàng thực hiện nhiệm vụ giáo dục

GD&TĐ - Chính phủ Qatar đang chú trọng nghiên cứu và áp dụng mô hình thúc đẩy giáo dục, nội địa lẫn quốc tế, theo một hướng hoàn toàn mới với yếu tố chính là các viện bảo tàng trong nước.

Tin tiêu điểm