hạ du

Lũ rút ở miền núi, hạ lưu mênh mông nước

Lũ rút ở miền núi, hạ lưu mênh mông nước

GD&TĐ - "Không mưa vẫn lụt" là tình trạng của các huyện vùng hạ lưu sông Lam như: Đô Lương, Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên… Nhiều xóm làng mênh mông nước, ngập đến tận nóc nhà trong khi trời nắng gay gắt và nhiệt độ từ 35 – 38 độ.
 

Thay đổi Quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Đồng Nai

Thay đổi Quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Đồng Nai

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 305/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai; trong đó có sửa đổi, bổ sung Điều 15 về vận hành duy trì dòng chảy sau đập và Điều 24 về vận hành hồ Đại Ninh.

Vận hành hồ chứa phải đảm bảo nguyên tắc lũ không chồng lũ

Vận hành hồ chứa phải đảm bảo nguyên tắc lũ không chồng lũ

GD&TĐ - Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Đà Nẵng và Quảng Nam phối hợp tổ chức hội nghị công bố Quyết định số 909/QĐ-TTg ngày 16/6/2014 của Thủ tướng về ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn trong mùa lũ hằng năm.

Tin tiêu điểm