Mùa sen của mẹ

Mùa sen của mẹ

GD&TĐ - Năm nào mẹ cũng ngóng mùa hạ. Mùa hạ vào gọi theo về trời xanh, mây trắng, gọi về nắng sớm vàng ươm, gọi về gió ngoài sông chiều chiều mát rượi, gọi về cả mùa sen nở rộ, những đóa sen hồng lung linh thơm ngát giữa đồng.