hóng gió

Thư tình ngày... Quốc tế thiếu nhi

Thư tình ngày... Quốc tế thiếu nhi

“1/6 là Ngày Quốc tế thiếu nhi, em đã lấy chồng đâu, nên vẫn còn “bé” lắm, vì còn “bé” nên có quà là đúng, thế anh đã chuẩn bị quà gì cho em chưa?”