hội thảo

Thúc đẩy việc nghiên cứu, giảng dạy và học tiếng Nga trong thời kỳ mới

Thúc đẩy việc nghiên cứu, giảng dạy và học tiếng Nga trong thời kỳ mới

GD&TĐ - Thời đại của chúng ta - thời đại "Toàn cầu nhất thể hóa" không gian giáo dục, và điều này đặt ra yêu cầu hội nhập và đổi mới của hệ thống giáo dục. Những điều kiện mới sẽ đặt ra những thách thức mới. Đó là phát biểu của Ông A.V. Popov -Tổng  lãnh sự Công hòa Liên bang Nga tại TPHCM.

 Hội thảo quốc tế về ứng dụng CNTT trong học tập và giảng dạy Ngoại ngữ

Hội thảo quốc tế về ứng dụng CNTT trong học tập và giảng dạy Ngoại ngữ

GD&TĐ -Nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy, nâng cao kỹ thuật giảng dạy và đổi mới phương pháp giảng dạy của giáo viên ở các nước Châu Á. Ngày 24/11, Trường Đại học Mở TPHCM phối hợp với Hiệp hội Ứng dụng Công nghệ thông tin trong giảng dạy ngoại ngữ toàn Châu Á  ASIACALL  tổ chức Hội nghị Khoa học Quốc Tế toàn châu Á lần thứ 15.

Giảng dạy Toán và các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh

Giảng dạy Toán và các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh

GD&TĐ - Nhằm chia sẻ và mang đến cho nhau kinh nghiệm trong việc dạy Toán và các môn khoa học bằng tiếng anh,Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC) phối hợp với Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 tổ chức Hội thảo tập huấn quốc tế “Kinh nghiệm và giải pháp của các nước trong khu vực trong việc dạy Toán và các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh