hiệp hội các trường đại học cao đẳng

Nâng chuẩn trình độ nhà giáo bám sát Nghị quyết 29

Nâng chuẩn trình độ nhà giáo bám sát Nghị quyết 29

GD&TĐ - Góp ý về những điều chỉnh về trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đề xuất, nên chỉnh sửa theo hướng bám sát Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT.