hiện đại

Bảo tồn, phát huy giá trị đô thị di sản  còn nhiều thách thức

Bảo tồn, phát huy giá trị đô thị di sản còn nhiều thách thức

GD&TĐ - Tại nhiều nước trên thế giới và Việt Nam các khu đô thị di sản từ lâu đã trở thành nguồn lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong ngành du lịch. Song điều đó cũng tạo ra những áp lực lớn trong việc định hướng, lựa chọn các giải pháp phù hợp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị các đô thị di sản.