hiện vật

Tìm thấy miếng phô mai hơn 300 tuổi

Tìm thấy miếng phô mai hơn 300 tuổi

Các thợ lặn thám hiểm con tàu đắm Kronan ngoài khơi Thuỵ Điển không những tìm thấy một đống vàng, nhẫn kim cương mà còn cả một miếng phô mai siêu cổ.

Chiêm ngưỡng Bảo vật Hoàng cung - Kim sách triều Nguyễn từ ngày 31/3

Chiêm ngưỡng Bảo vật Hoàng cung - Kim sách triều Nguyễn từ ngày 31/3

GD&TĐ - Kim sách triều Nguyễn (1802 - 1945) là một loại thư tịch cổ đặc biệt, được làm từ các kim loại quý, dùng để ghi lại việc chính sự, lễ nghi triều đình như sự kiện các hoàng đế lên ngôi, lập thái tử, hoàng hậu hoặc ghi công, phong tước và dâng, ban tôn hiệu, tôn thụy cho hoàng thân, quốc thích...