hoảng hốt

Cả vùng quê bị 'quái trùng' tấn công

Cả vùng quê bị 'quái trùng' tấn công

 Những 'quái trùng' có hình thù giống con giun xuất hiện hàng loạt đã khiến người dân một cả một vùng quê lo lắng. Đáng sợ hơn là dùng thuốc sâu tiêu diệt, càng giết lại càng nhiều.