hang động trên sao thủy

Sao Thủy giống Mặt trăng

Sao Thủy giống Mặt trăng

GD&TĐ - Mặt trăng và sao Thủy có nhiều điểm chung nhau. Chúng có kích thước tương đương nhau, bị mất khí quyển, có sự khác biệt nhiệt độ lớn trên bề mặt.