han ji min

Những cú ngã bất hủ của sao Hàn

Những cú ngã bất hủ của sao Hàn

Nhảy quá hăng, đi giày quá cao, đầm quá dài, quá vội vã khi lên nhận giải thưởng hay quá… hậu đậu, chính là lý do ra đời cho những cú ngã “huyền thoại” của Sao Hàn.