kê khai tài sản

Phó trưởng phòng trở lên sẽ phải kê khai tài sản

Phó trưởng phòng trở lên sẽ phải kê khai tài sản

GD&TĐ - Việc mở rộng đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập đối với mọi cán bộ, công chức và với viên chức giữ chức vụ tương đương Phó trưởng phòng trở lên khi lần đầu được tuyển dụng, bổ nhiệm vào làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trong khu vực công là một bước đi cần thiết.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư Trung ương Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư Trung ương Đảng

GD&TĐ - Ngày 10/4, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư đã họp, cho ý kiến về Báo cáo tổng hợp kết quả 5 đoàn của Ban Bí thư kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với ông Phạm Sỹ Quý

Xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với ông Phạm Sỹ Quý

GD&TĐ - Chiều 23/10, Thanh tra Chính phủ chính thức công bố kết luận thanh tra việc quản lý đất đai, cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng; việc chấp hành pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập liên quan khu đất tại tổ 42, tổ 52 phường Minh Tân, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái của gia đình ông Phạm Sỹ Quý - Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái.

Sửa đổi quy định kê khai tài sản, thu nhập để chống tham nhũng

Sửa đổi quy định kê khai tài sản, thu nhập để chống tham nhũng

GD&TĐ - Theo quy định tại Điều 4, Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ quy định về minh bạch tài sản, thu nhập thì mục đích của việc kê khai tài sản, thu nhập là để cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền biết được tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai nhằm minh bạch tài sản, thu nhập của người đó; phục vụ cho công tác quản lý cán bộ, công chức góp phần phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi tham nhũng.