kiểm tra đột xuất

Kiểm tra đột xuất việc thu phí tại các trạm BOT

Kiểm tra đột xuất việc thu phí tại các trạm BOT

GD&TĐ - Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) vừa có văn bản chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất đối với công tác tổ chức thu phí BOT tại các dự án để kịp thời phát hiện tiêu cực (nếu có).

Áp lực từ “Sổ theo dõi lớp“

Áp lực từ “Sổ theo dõi lớp“

GD&TĐ - Đã nhiều năm qua, trường tôi và cả một số trường bạn có sáng kiến lập một sổ ghi nhận vi phạm của học sinh với cái tên nghe khá ấn tượng là “Sổ theo dõi lớp”. Cứ như là... hồ sơ nghiệp vụ của các cơ quan bảo vệ pháp luật vậy.