kiểm soát bản thân

Nỗ lực giảm thiểu bạo lực học đường: Trách nhiệm của cả cộng đồng

Nỗ lực giảm thiểu bạo lực học đường: Trách nhiệm của cả cộng đồng

GD&TĐ - Giảm thiểu hành vi bạo lực học đường nói riêng, bạo lực trong xã hội nói chung không chỉ là trách nhiệm của giáo viên, nhà trường mà là của cả cộng đồng xã hội, những người xung quanh có tương tác trực tiếp hay gián tiếp với trẻ, đặc biệt là gia đình. Đó là quan điểm của nhóm nghiên cứu đề tài “Mô hình gia đình - nhà trường - xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống học sinh, sinh viên” do Trường ĐHSP Hà Nội thực hiện.

Bồi dưỡng kỹ năng thích ứng cho trẻ

Bồi dưỡng kỹ năng thích ứng cho trẻ

GD&TĐ - Cuộc sống vốn muôn màu muôn sắc, nhiều hạnh phúc nhưng cũng lắm gian truân. Nó luôn chứa đựng rất nhiều những bất ngờ,mâu thuẫn và nghịch lý khiến bạn không thể ngờ tới được! Có thể sẽ phải rất lâu bạn mới chấp nhận được chúng và sẽ mất một thời gian dài dài bạn mới có thể thích nghi.