kinh tế quốc dân

Tìm giải pháp tháo gỡ bất cập trong quản lý đất đai

Tìm giải pháp tháo gỡ bất cập trong quản lý đất đai

GD&TĐ - Ngày 17/1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp cùng Tổng cục Quản lý Đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường, và đề tài cấp Nhà nước BĐKH.41/16-20  đồng tổ chức Tọa đàm Đối thoại chính sách với chủ đề “Những vấn đề kinh tế trong chính sách và luật pháp Đất đai ở Việt Nam”.