khảo cổ

Khảo cổ khu mộ “quái vật” đầu bò mình ngựa ở Anh

Khảo cổ khu mộ “quái vật” đầu bò mình ngựa ở Anh

Mới đây, các nhà khảo cổ học đã khai quật được lăng mộ các loài “quái vật” như quái vật cừu hai đầu hay quái vật đầu bò mình ngựa... nằm ở thị trấn cổ Duropolis gần giáo khu Winterborne Kingston thuộc địa phận hạt Dorset (Anh).Bí ẩn đại mộ thủy tổ 18 đời của Tần Thủy Hoàng

Bí ẩn đại mộ thủy tổ 18 đời của Tần Thủy Hoàng

Cho đến nay, đại mộ Tần Công số 1 là ngôi mộ giữ nhiều kỷ lục nhất ở Trung Quốc: Cổ mộ có diện tích lớn nhất: 5.334m2; cổ mộ có nhiều người bị tuẫn táng (chôn theo) nhất từ đời Tây Chu: 186 người; có mộ bia bằng gỗ sớm nhất và khánh đá khắc chữ (minh văn) sớm nhất trong lịch sử mộ táng Trung Hoa.