khảo cổ

Phát hiện phù điêu hơn 1.000 năm tuổi tại Peru

Phát hiện phù điêu hơn 1.000 năm tuổi tại Peru

Các nhà khảo cổ Peru vừa tìm thấy một bức phù điêu 1.500 năm tuổi có nguồn gốc từ văn hóa Moche bản địa - phát hiện khảo cổ mới nhất tại một địa điểm nổi tiếng với các báu vật thời tiền Inca.