khảo cổ

Thành đô đầu tiên của Trung Quốc thời vua Nghiêu

Thành đô đầu tiên của Trung Quốc thời vua Nghiêu

Viện Nghiên cứu Khảo cổ thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc và Sở Văn hóa Sơn Tây tổ chức hội thảo báo cáo khai quật di chỉ Đào Tự - Sơn Tây ở Bắc Kinh, nhằm công bố những thông tin về kinh thành cổ thời vua Nghiêu, theo Sohu.