khảo cổ

Trộm ATM, vô tình… sụp hầm kho báu

Trộm ATM, vô tình… sụp hầm kho báu

Băng trộm xui xẻo nhất thế gian bỏ trốn sau khi đâm xe vào tòa nhà, không biết mình vừa mở lối vào khu vực bí mật chứa cả một hầm kho báu thời trung cổ.