khởi hành

Cua đi tàu điện ngầm

Cua đi tàu điện ngầm

Cua không phải là đối tượng thường xuyên sử dụng phương tiện giao thông công cộng nên khi thấy cảnh tượng này rất nhiều người đã ngạc nhiên.