khởi nghiệp sáng tạo

Khởi nghiệp sáng tạo và phát triển nghề nghiệp cho thanh niên

Khởi nghiệp sáng tạo và phát triển nghề nghiệp cho thanh niên

GD&TĐ - Cuộc thi Thử thách sáng tạo xã hội Việt Nam - chủ đề năm 2018: Khởi nghiệp sáng tạo và Phát triển nghề nghiệp cho thanh niên là chương trình nhằm tìm kiếm, hỗ trợ ươm tạo các sáng kiến khởi nghiệp xã hội giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường và kinh tế của Việt Nam, đã chính thức khởi tranh.

Nguồn cảm hứng cho khởi nghiệp sáng tạo

Nguồn cảm hứng cho khởi nghiệp sáng tạo

GD&TĐ - Là chủ một doanh nghiệp chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thịt khô xông khói ở Sơn La, chị Cầm Thị Oanh chia sẻ: Từ những năm 2000, khi về Hà Nội, chị mang theo một ít thịt khô xông khói của đồng bào dân tộc Thái làm quà.

Sáng tạo để khởi nghiệp thành công

Sáng tạo để khởi nghiệp thành công

GD&TĐ - Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là một trong những định hướng chiến lược quốc gia. Tại Việt Nam, mặc dù đã có những thành công bước đầu, nhưng nhìn chung hoạt động khởi nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn. 

Tăng cường và Phát triển sáng tạo xã hội tại châu Á

Tăng cường và Phát triển sáng tạo xã hội tại châu Á

GD&TĐ - Đó là chủ đề Hội thảo quốc tế về tinh thần khởi nghiệp xã hội do Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo xã hội (CSIE) thuộc trường ĐH Kinh tế Quốc dân phối hợp với Hội đồng Anh tại Việt Nam và Đại học Northampton (Vương quốc Anh) tổ chức, khai mạc hôm nay (10/11), tại Hà Nội.