không đúng

Gia Lai: Tuyển dụng công chức theo chính sách thu hút của tỉnh không đúng đối tượng

Gia Lai: Tuyển dụng công chức theo chính sách thu hút của tỉnh không đúng đối tượng

GD&TĐ - 13 trường hợp tuyển dụng theo chính sách thu hút của tỉnh không đúng đối tượng quy định, một đơn vị sử dụng vượt 2 chỉ tiêu biên chế công chức được UBND tỉnh giao. Đây là kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ về quản lý biên chế; tuyển dụng công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó trong các cơ quan hành chính Nhà nước của UBND tỉnh Gia Lai trong giai đoạn từ 1/1/2014 đến 31/3/2017.