không thu học phí

Làm rõ về đầu tư, tài chính trong giáo dục

Làm rõ về đầu tư, tài chính trong giáo dục

GD&TĐ - Trước một số ý kiến đề nghị làm rõ khái niệm “phổ cập GD”,“GD bắt buộc” được đề xuất trong dự thảo Luật GD (Sửa đổi) và một số nội dung liên quan đến học phí, mới đây, tại Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã có báo cáo về vấn đề này.

Phụ huynh ủng hộ bổ sung nội dung về đầu tư giáo dục

Phụ huynh ủng hộ bổ sung nội dung về đầu tư giáo dục

GD&TĐ - Với cha mẹ học sinh, bên cạnh chất lượng giáo dục, chi phí cho giáo dục là vấn đề rất được quan tâm. Với những chỉnh lý trong Luật Giáo dục (sửa đổi) liên quan đến nội dung đầu tư cho giáo dục, cha mẹ học sinh đều bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ làm rõ nội hàm các khoản thu cấu thành nên học phí, Nhà nước hỗ trợ trường tư thục một phần học phí…

Những luận cứ khoa học sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục

Những luận cứ khoa học sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục

GD&TĐ - Nhóm Nghiên cứu Trường ĐH Luật TPHCM nhấn mạnh, việc đề xuất không thu học phí đối với trẻ em 5 tuổi học tại các cơ sở GDMN, HS tiểu học, HS THCS công lập và hỗ trợ học phí cho HS NCL trong dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) sẽ từng bước thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục, đặc biệt là chính sách phổ cập giáo dục.

Tác động nhiều mặt của chính sách không thu học phí từ trẻ mầm non 5 tuổi đến THCS

Tác động nhiều mặt của chính sách không thu học phí từ trẻ mầm non 5 tuổi đến THCS

GD&TĐ - Liên quan đến chính sách không thu học phí trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh tiểu học, THCS trường công lập và hỗ trợ đóng học phí cơ sở ngoài công lập đối với học sinh diện phổ cập, tại Phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ GD&ĐT đã có báo cáo giải trình và đánh giá tác động về vấn đề này.