không quy định

Không quy định bơi là môn bắt buộc trong nhà trường

Không quy định bơi là môn bắt buộc trong nhà trường

GD&TĐ - Với 457/460 đại biểu tán thành đạt tỷ lệ 93,84%, sáng nay Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, Thể thao đã được Quốc hội biểu quyết thông qua. Luật này có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2019.