không bảo đảm an toàn cho giáo viên và học sinh.Trạm Y tế xã Ban Công