khoai môn

Củ khoai nặng hơn 16 kg

Củ khoai nặng hơn 16 kg

Một người tại thôn Thanh Cao (xã Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc  -phía nam của dãy Tam Đảo), vừa bất ngờ đào được củ khoai khổng lồ nặng tới hơn 16 kg.