khiển trách

Kỷ luật Chủ tịch, Phó Chủ tịch thành phố Pleiku

Kỷ luật Chủ tịch, Phó Chủ tịch thành phố Pleiku

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đã quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trần Xuân Quang, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Pleiku và kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Kim Đại, Phó Chủ tịch UBND thành phố Pleiku.

Khiển trách Phó Tư lệnh Quân khu 7,Cảnh cáo Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa

Khiển trách Phó Tư lệnh Quân khu 7,Cảnh cáo Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa

GD&TĐ - Từ ngày 17 đến 19/10/2018, tại Hà Nội, Ủy ban UBKT đã họp kỳ 30. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, (UBKT Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó có việc xem xét, thi hành kỷ luật một số đảng viên và tổ chức Đảng.

Quảng Ngãi thi hành kỷ luật 10 đảng viên

Quảng Ngãi thi hành kỷ luật 10 đảng viên

GD&TĐ - Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) vừa tiến hành họp, xem xét thi hành kỷ luật với 4 đồng chí huyện ủy viên có khuyết điểm sai phạm theo kết luận thanh tra số 2589/ KL- UBND, ngày 4 tháng 5 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng từ năm 2013 đến tháng 10/2016 trên địa bàn huyện.