khu vực công nghiệp

Nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ dựa vào cộng đồng

Nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ dựa vào cộng đồng

GD&TĐ - Ngày 15/11, tại Đà Nẵng, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết Đề án Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực công nghiệp, chế xuất đến năm 2020 (gọi tắt là Đề án 404 TW).